Όροι Χρήσης

Ι. Γενικοί Όροι

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ο επίσημος ιστότοπος του περιοδικού «Οδηγητής».

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης, καθώς η χρήση του ιστότοπου δηλώνει ότι τους έχετε αποδεχτεί.Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου του odigitis.gr, γιατί:

  • αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. - General Data Protection Regulation, GDPR).

  • αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του ιστότοπου, οπότε η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί ειδικά και την πολιτική απορρήτου του.Αποτελούν μέλημά μας η ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, η διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής

Οι Όροι Χρήσης διέπουν τη λειτουργία, επίσκεψη και χρήση του odigitis.gr. Ωστόσο, καλό είναι ο χρήστης των ανωτέρω ιστότοπων-subdomains του odigitis.gr, να διαβάσει ειδικά και τους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου που περιέχονται σε αυτούς, αφού μπορεί να διαφοροποιούνται σε πλευρές, με βάση και τις υπηρεσίες που μέσω αυτών παρέχονται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν και αφορούν αυστηρά και μόνο την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών και σελίδων που υπόκεινται στον έλεγχο ή/και στην ιδιοκτησία του odigitis.gr και του περιοδικού «Οδηγητής». Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ιστοσελίδα ή υπηρεσία ελέγχεται ή/και βρίσκεται στην ιδιοκτησία τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, τότε ο τελευταίος φέρει ακέραια την ευθύνη για την προστασία των δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών, για τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται όπως και για τη νόμιμη ενημέρωση των υποκειμένων-χρηστών επί των ανωτέρω.

Για παράδειγμα, το odigitis.gr και το περιοδικό «Οδηγητής» δε φέρει ευθύνη για τις περιπτώσεις που τμήμα περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (και των subdomains αυτού) “δίνεται” από εξωτερικό πάροχο, όπως επίσης ούτε για τις περιπτώσεις που ο ιστότοπος περιλαμβάνει δεσμούς (links) που παρέχουν ή παραπέμπουν σε περιεχόμενα/σελίδες που ελέγχονται από τρίτους.ΙΙΙ. Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του περιοδικού «Οδηγητής», ώστε διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στο περιοδικό «Οδηγητής» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με αυτά και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρεπτή θεωρείται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, παρά μόνο όπως ορίζει ο Ν.2121/1993 όπως ισχύει, και οι ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου.

Σε αυτά τα πλαίσια, η αναπαραγωγή του περιεχομένου του ιστότοπου επιτρέπεται εφόσον επισημαίνεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ενώ το περιεχόμενο θα πρέπει να αναπαράγεται στην αυθεντική μορφή του, να μην υπόκειται σε επεξεργασία ή τροποποιείται κατά οποιονδήποτε τρόπο ή/και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από αυτούς που εξαρχής προορίζεται.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Κάθε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής (πειρατεία, πλαστογραφία κλπ.) μπορεί να προκαλέσει άσκηση δίωξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.IV. Αποκλεισμός ευθύνης

1. Επιδιώκουμε την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό «Οδηγητής».

Γι’ αυτό και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.
Ωστόσο, το περιοδικό «Οδηγητής» δε φέρει καμία (ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη) εγγύηση ή ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω και γενικά για την καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου και την απουσία ενδεχόμενων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του όγκου του διαδικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες/χρήστες του odigitis.gr επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο ή/και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.2. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου του ιστότοπου.

Σε καμία όμως περίπτωση το περιοδικό «Οδηγητής» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση, το περιοδικό «Οδηγητής» και ο διαδικτυακός τόπος odigitis.gr δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιοδικό «Οδηγητής» και ο διαδικτυακός τόπος odigitis.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.V. Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links)

Το περιοδικό «Οδηγητής» και ο διαδικτυακός τόπος odigitis.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών» hyperlinks, και οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το odigitis.gr ή το περιοδικό «Οδηγητής», οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.VI. Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Κάθε χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου odigitis.gr. Το περιοδικό «Οδηγητής» και ο διαδικτυακός τόπος odigitis.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.VII. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου odigitis.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το περιοδικό «Οδηγητής» και το odigitis.gr διατηρούν το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και να ενημερώνουν/τροποποιούν τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στα πλαίσια του κάθε φορά ισχύοντος νομικού πλαισίου και με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στον επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου και το περιοδικό «Οδηγητής» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας, να υποβάλλει ερωτήματα και αιτήματα όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : mail@odigitis.gr Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου. Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες/χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.