Άρθρο του Δημήτρη Μπιργάλια, μέλους του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμματέα της Τομεακής Οργάνωσης Α΄ Αθήνας της ΚΝΕ:Πείρα από τη δράση των εδαφικών Οργανώσεων της ΚΝΕ στην Α΄ Αθήνας

Πέμ, Ιαν 13, 2022
Thumb_Politiki_Peira_Edafikes

Με την εξέλιξη της εκλογοαπολογιστικής διαδικασίας στις Οργανώσεις Βάσης της ΚΝΕ προβάλλει πιο έντονα η δυνατότητα, στηριγμένοι στις Αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου του Κόμματός μας, να βάλουμε ισχυρές βάσεις ώστε η ΚΝΕ να δυναμώνει ολόπλευρα, να προσελκύει περισσότερους νέους και νέες, να εκπληρώνει τον πρωτοπόρο ρόλο της στο πλευρό του Κόμματος ως νους – καρδιά – οργανωτής της εργατικής- λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό.

Η πλούσια πείρα και τα συμπεράσματα που φωτίζονται μέσα από τη συζήτηση στις εδαφικές ΟΒ της ΚΝΕ, η δουλειά με το Κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, οι δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η δράση μας, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την πολύπλευρη αναβάθμιση της λειτουργίας και της παρέμβασής μας, στην προσπάθεια ανάπτυξης δεσμών με περισσότερους νέους σε κάθε γειτονιά, στην ανάπτυξη αγωνιστικής δράσης και υποδομής στο κίνημα, στη συσπείρωση νέων δυνάμεων στις γραμμές του Κόμματος και της ΚΝΕ.

Κρίσιμο ζήτημα πώς η κάθε εδαφική ΟΒ εξειδικεύει την παρέμβασή της με βάση τον χώρο ευθύνης της

Αναδεικνύεται από όλη την εκλογοαπολογιστική διαδικασία η ανάγκη να συμβάλουμε πιο ολοκληρωμένα στην εξειδίκευση του σχεδίου παρέμβασης της ΟΒ, παίρνοντας υπόψη την αντικειμενική ανομοιομορφία που υπάρχει ιδιαίτερα στις εδαφικές Οργανώσεις. Ανομοιομορφία που προκύπτει από την ίδια τη σύνθεση των μελών της κάθε ΟΒ, την κοινωνική και πολιτική πείρα που είναι κατεκτημένη ατομικά, αλλά και συλλογικά, ιδιαίτερα ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρο ή γειτονιά και επιδρούν.

Α) Αυτή η προσπάθεια περνάει πρώτα απ’ όλα από το ανέβασμα της εξατομικευμένης στήριξης σε κάθε μέλος της ΚΝΕ. Ιδιαίτερα οι εδαφικές ΟΒ απαρτίζονται από μέλη της ΚΝΕ όλων των ηλικιών, σε διαφορετικές φάσεις στην ζωή τους, με μεγάλη ανομοιομορφία στους όρους ζωής και εργασίας, στην πείρα που έχουν αποκτήσει, μέλη της ΚΝΕ που εργάζονται σε διαφορετικούς κλάδους, ακόμα και με πολύ διαφορετικά ωράρια. Σε αυτή τη βάση είναι ανάγκη σταθερά να μας απασχολεί πώς η ΟΒ κατακτά να κάνει υπόθεσή της το σύνολο της ζωής και της δράσης του κάθε μέλους της, στον χώρο δουλειάς, στη γειτονιά, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του.

Βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της δουλειάς μας είναι το πώς πετυχαίνουμε η συγκεκριμένη ιδεολογική – πολιτική  στήριξη και διαπαιδαγώγηση κάθε συντρόφου να είναι  οργανικά δεμένη με το πώς η εδαφική ΟΒ συζητά, σχεδιάζει και ελέγχει τη δράση της ως συλλογικότητα. Πώς εξασφαλίζεται τέτοιο περιεχόμενο δράσης που να αγκαλιάζει όλη την ΟΒ, τον περίγυρό της, να καλλιεργεί τη μαχητικότητα, ως ένα συνεκτικό σχέδιο και όχι ως άθροισμα «μεμονωμένων» ενεργειών.

Β) Διαμορφώνουμε εξειδικευμένο σχέδιο με βάση τις ιεραρχήσεις που θέτουμε σε κάθε γειτονιά. Ξεχωρίζοντας και ιεραρχώντας χώρους που συγκεντρώνουν νεολαία, συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις, μπορούμε να θέσουμε υψηλότερους στόχους οικοδόμησης από κοινού με τις κλαδικές Οργανώσεις. Το ανεβασμένο κύρος του Κόμματος και της ΚΝΕ, οι επαφές που έχουμε αποκτήσει σε περισσότερους χώρους δουλειάς στις γειτονιές, μας επιφορτίζουν με το καθήκον για πιο καλά συνδυασμένη και στοχοπροσηλωµένη δουλειά. Επιβεβαιώνεται ότι καλύτερες προϋποθέσεις παρέµβασης δημιουργήθηκαν εκεί που μελετήσαµε καλά το χώρο, εξασφαλίσαµε σχεδιασµένο πολιτικό άνοιγµα, κάναμε προσπάθεια να δουλέψουμε με συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν ανά κλάδο, προχωρήσαμε σε κοινές περιοδείες με τις κλαδικές Οργανώσεις σε χώρους δουλειάς, επεξεργαστήκαμε αντίστοιχο πλαίσιο πάλης που να στηρίζει αυτήν την παρέμβαση.

Γ) Παίρνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και αντικειμενικά επιδρούν στη συνείδηση των νέων στους οποίους απευθυνόμαστε, διαμορφώνουν αντιλήψεις και στάσεις. Για παράδειγμα, σε αρκετές γειτονιές του κέντρου της Αθήνας μια εδαφική ΟΒ δεν μπορεί παρά να σχεδιάζει με το βλέμμα της στραμμένο στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων στους οποίους απευθύνεται είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Σε αυτή τη βάση είναι ανάγκη να οργανώνει το σχέδιο δράσης, να επιδιώκει τη συσπείρωση στο έδαφος των κοινών προβλημάτων, να έχει σταθερά «ψηλά» τα  ζητήματα της αλληλεγγύης, να προβάλει ακόμα πιο επιθετικά τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες, γνωρίζοντας ότι επιδρά πιο έντονα η λογική των μειωμένων απαιτήσεων που απορρέει από την χειρότερη κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής πολλών μεταναστών, των ίδιων των όρων ζωής που έχουν στην Ελλάδα. Να αναδεικνύει την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τη μετατροπή της σε στρατιωτικό ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, σε θύτη απέναντι σε άλλους λαούς. Να οργανώνει την πάλη ενάντια στον ρατσισμό, τον φασισμό αυτοτελώς και στο μαζικό κίνημα.

Είναι κρίσιμο ζήτημα το πώς διαμορφώνουμε σχέδιο για ανάπτυξη κοινής δράσης με περισσότερους νέους, για τη δημιουργία υποδομών στο κίνημα

Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεχωρίζει η ανάγκη να στρέψουμε την προσοχή μας στο ποια είναι η συμβολή των μελών της ΚΝΕ στη δράση μαζικών φορέων που λειτουργούν στις γειτονιές. Στις επιτροπές νέων εργαζομένων και ανέργων, στα Στέκια Εργαζομένων και Νεολαίας, στις ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, στα παραρτήματα του ΕΣΥΝ, σε αθλητικούς – πολιτιστικούς συλλόγους.

Μας απασχολεί το πώς οι επιτροπές νέων εργαζομένων και ανέργων  θα παίξουν τον ρόλο τους ως μορφή συσπείρωσης στο επίπεδο της γειτονιάς. Πώς θα ζωντανέψει η λειτουργία και η δράση τους ώστε να καταφέρουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαπαιδαγώγηση στην οργανωμένη πάλη, στη διεκδίκηση ενός σημαντικού τμήματος νεολαίας που βρίσκεται στην ανεργία, στην εργασιακή περιπλάνηση, που δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Επιβεβαιώνεται ότι μπορούμε να γίνουμε πιο ικανοί στη σύνθετη και απαιτητική διαδικασία της διαμόρφωσης στόχων πάλης, πλαισίου αιτημάτων που να είναι γειωμένο στις ανάγκες των νέων στους οποίους απευθύνεται η επιτροπή, να εξειδικεύει με βάση τη γειτονιά, τους κλάδους που συγκεντρώνουν νεολαία, να παίρνει υπόψη τις διαθέσεις, τα ζητήματα που απασχολούν. Με αυτούς τους όρους μπορεί να διαμορφώνεται πρόγραμμα δράσης που να κατοχυρώνει την επιτροπή, να την κάνει ευρύτερα γνωστή στην περιοχή, να αποκτά την ικανότητα να προσελκύει πιο ανώριμο πολιτικά κόσμο που προβληματίζεται και έχει διάθεση να κινητοποιηθεί, στην ανάπτυξη μαζικών αγώνων για τις σύγχρονες ανάγκες των νέων, με κλιμάκωση, με εναλλαγή μορφών.

Η πείρα από την προσπάθεια των Επιτροπών Νέων Εργαζομένων και Ανέργων να επεξεργαστούν πλαίσια αιτημάτων, αποκαλύπτουν τη δυνατότητα τέτοιες πρωτοβουλίες να πυκνώσουν. Για παράδειγμα η επιτροπή των Πατησίων επεξεργάστηκε πλαίσιο για τους ταχυμεταφορείς στα Πατήσια, για το δώρο Χριστουγέννων στον επισιτισμό, η επιτροπή Παγκρατίου – Νέου Κόσμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο 2ο διαμέρισμα του Δήμου Αθήνας, η επιτροπή Γκύζη-Αμπελοκήπων προχώρησε σε καμπάνια για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μια σειρά άλλες τέτοιες προσπάθειες που είχαν απήχηση.

Οι πολύμορφες πρωτοβουλίες στις γειτονιές με περιοδείες, πικετοφορίες, πανό,  η δράση του Στεκιού Εργαζομένων και Νεολαίας στο κέντρο της Αθήνας με τη διεξαγωγή λαϊκού φροντιστηρίου, τα τμήματα εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες, οι θεατρικές και μουσικές ομάδες, η οργάνωση της αλληλεγγύης  επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να συναντηθούμε από πολλούς δρόμους με εκατοντάδες νέους που προβληματίζονται, που αγανακτούν με την κατάσταση που βιώνουν, που ψάχνουν διέξοδο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορεί να διαμορφώνεται υποδομή στο κίνημα, με ικανότητα συσπείρωσης, παρέμβασης μπροστά σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Για παράδειγμα, απέναντι σε πρόσφατη φασιστική επίθεση απέναντι σε μετανάστες εργαζόμενους το Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων-Κυψέλης την επόμενη μέρα κάλεσε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, πρωτοστάτησε έμπρακτα να σπάσει ο φόβος, κάλεσε τον λαό και τη νεολαία της περιοχής να αντιπαλέψουν τον φασισμό μέσα από την οργανωμένη πάλη των Σωματείων τους και των μαζικών φορέων.

Μπορούμε να μετρήσουμε βήμα στο να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού της ΟΒ η πολύμορφη παρέμβαση στη γειτονιά μέσα από περισσότερα «κανάλια» τόσο αυτοτελώς, όσο και στο κίνημα.

Για παράδειγμα:

Η παρέμβαση σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που λειτουργούν στις γειτονιές, με κατάλληλη διάταξη μελών, με αντίστοιχη στήριξη για να αναπτύσσουν πρωτοπόρα δράση στο σύλλογο που ανήκουν μια σειρά σύντροφοί μας που ασχολούνται δραστήρια με τον αθλητισμό, με την καλλιτεχνική δημιουργία. Να συνδυάζεται η δράση αυτή με την προσπάθεια συσπείρωσης και διεύρυνσης του περίγυρου της ΟΒ, να κατοχυρώνεται η προσπάθεια οι σύλλογοι αυτοί να αποκτούν διεκδικητικό χαρακτήρα, να αναδεικνύουν αιτήματα και διεκδικήσεις με αθλητικό, πολιτιστικό περιεχόμενο και όχι μόνο. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα, αναπτύχθηκε κοινή δράση αθλητικών, πολιτιστικών, άλλων τοπικών συλλόγων, μαζί με ενώσεις γονέων στα διαμερίσματα της Αθήνας ενάντια στα ναρκωτικά, για ζητήματα υποδομών σε σχολεία της περιοχής, ενάντια στην εγκατάσταση κοντέινερ για την προσχολική αγωγή κ.ά.

Η  συμβολή των μελών της ΚΝΕ στις ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, στην προσπάθεια συσπείρωσης νέων γυναικών, στα μέτωπα διεκδικήσεων για τις νέες κοπέλες και τα νέα ζευγάρια. Ιδιαίτερα στη διαμόρφωση προγράμματος δράσης στο επίπεδο της γειτονιάς για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν νέες εργαζόμενες, άνεργες, για όλες τις πλευρές που αφορούν την γυναικεία ανισοτιμία. Την προβολή των διεκδικήσεων που αφορούν τις νεαρές μητέρες, άδειες, επιδόματα, παιδικούς σταθμούς.

 

Αναδεικνύεται ότι έχει σημασία η δράση μας να αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ζωής που απασχολούν έναν νέο σήμερα. Σε αυτή τη κατεύθυνση να εξετάζουμε σταθερά πώς  φωτίζονται μέσα από τη δράση μας σε αυτούς τους μαζικούς φορείς ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα τη νεολαία, η πάλη ενάντια στα ναρκωτικά, ο ελεύθερος χρόνος, η προστασία του περιβάλλοντος, τα ζητήματα διεκδίκησης υποδομών στις γειτονιές, η ανάδειξη της θέσης μας για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό ως δικαίωμα για όλους.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στη μάχη για την κοινωνία για την οποία παλεύουμε, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Η εκλογοαπολογιστική διαδικασία φώτιζει τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για ακόμα μεγαλύτερη ολόπλευρη ανάπτυξη της ΚΝΕ. Μπορούμε μέσα από τη συλλογική συζήτηση, τη μαχητική δράση να βγούμε πιο δυνατοί, πιο ικανοί για τις μάχες που έρχονται.  Γνωρίζουμε ότι οι αντικειμενικές δυσκολίες της περιόδου πάντα θα συνυπάρχουν με νέες δυνατότητες. Οι εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμα πιο έντονα τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος, την αναγκαιότητα κι επικαιρότητα της οικοδόμησης της νέας κοινωνίας, του Σοσιαλισμού.